Uwaga! Zmiana terminu obozu!

Do trzech razy sztuka , tym razem COVID raczej nie zablokuje nam organizacji imprezy!

Nowy termin to 28.08-4.09-2021

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI

Imprezę organizuje Aeroklub Żar (operacyjnie – Leszek Wołosowicz, Piotr Czarnowski i Ryszard Bendkowski) i jak co roku, będzie ona dwuczęściowa:

  • Zawody RZS klub A oraz klub B, wg regulaminu FAI, w ramach kalendarza zawodów AP
  • Obóz przelotowy dla szybowców jedno i dwumiejscowych.

Nie przewidujemy istotnych zmian w stosunku do formuły stosowanej w latach ubiegłych, ale dla przypomnienia:
– Zawody oraz obóz odbywają się jednocześnie, pod jednolitym kierownictwem
– Obóz objęty jest tym samym regulaminem jak zawody, wspólne są odprawy, oraz starty
– Przepisy słowackie wymagają stosowania Flarm, zatem Flarm będzie obowiązkowy dla wszystkich startujących
– Wszystkie statki powietrzne muszą być wyposażone w radia o odstępie międzykanałowym 8,33 MHz. Krajowe pozwolenia na odstępstwa nie będą honorowane.

Opłata wpisowa na GCC 2021 dla każdego z uczestników wynosi 400,-zł lub 99,-Euro i pokrywać będzie wszelkie koszty operacyjne w czasie zawodów, z wyjątkiem holi oraz map ICAO. Dbając o rozwój młodych talentów wprowadziliśmy ulgę we wpisowym 50% dla Juniorów. Również aby zachęcić do udziału w zawodach, wprowadziliśmy ulgę we wpisowym 50% dla Pań.

W związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi w czasie GCC2019, decyzją dyrektora zawodów przyznajemy rabat dla uczestników GCC2019 w wysokości 100zł dla płacących wpisowe w pełnej wysokości i 50zł dla płacących 50%. Zatem wpisowe na zawody GCC2021 dla uczestników GCC2019 wynosi 300,-zł lub ulgowo 150,-zł.

Na lotnisku jest elegancka, lecz niedroga restauracja Aerorest, serwująca m.in. śniadania w formie otwartego bufetu. Dla dzieci na lotnisku jest plac zabaw, basen, w pobliżu duże pole do minigolfa, wielkie ZOO w Bojnicach, zamek, gdzie straszy i wiele innych atrakcji.

Zapraszamy do zapoznania się z Pismem Organizacyjnym zawodów.