GCC Prievidza

Zapraszamy do zapoznania się z Pismem Organizacyjnym zawodów, projekt nie jest jeszcze zatwierdzony przez KS!!